Do leminga

Szanowny Lemingu! Oto Twoja idolka – lekarz z Szydłowca przypadkowo pełniąca obowiązki Premiera Rzeczypospolitej wzywa Cię do tego byś nie głosował na Prawo i Sprawiedliwość ponieważ rządy tej partii wrócą Polskę do średniowiecza i o 500 lat. Przypomnij zatem czego uczyłeś się w szkole. Oto późne średniowiecze to okres panowania niejakiego Kazimierza Wielkiego, króla który […]

Nacjonalizm

Drogi Andrzeju, to nie nacjonalizm jest pożywką dla ideologi, które w konsekwencji niszczą człowieka. Jest zupełnie odwrotnie to ideologie antyludzkie, antychrześcijańskie jako pożywka mogą wykorzystywać ruchy z natury dobre do swojego rozwoju. I nacjonalizmy wykorzystane przez system oparty na myśli heglowskiej stworzyły dramat wieku XX np.w Niemczech , ale w tym samym czasie poheglowski marksizm […]

Chamska klientela

Politycy róznorakiego lewactwa, najczęściej bezideowi, lub ideowi na kasę zainteresowani są kilkunasoprocentowym bezrobociem. Ich klientelą stają się wówczas ci, którym „politycy” załatwiają pracę o raz ich rodziny. Jako żywo przypomina to sytuację u schyłku I Rzeczpospolitej. Ówczesni  „politycy – magnaci” zależni od dworów sasiednich posiadali klientelę w postaci szlachty nieposesyjnej,która za parę groszy sejm zerwała, […]

Priorytety

Pogrzeb prezydenta Kaczorowskiego, powtórny. Chciałoby się za Norwidem: Coś Ty tej władzy zrobił prezydencie… Władza na pogrzeb nie przyszła. Są rzeczy ważniejsze. Polowanie, mecz,  twitter ! Na szczęście jest Kościół, – jak zwykle zastąpił państwo. Tym razem biskup Dydycz. sapienti sat