Chamska klientela

Politycy róznorakiego lewactwa, najczęściej bezideowi, lub ideowi na kasę zainteresowani są kilkunasoprocentowym bezrobociem. Ich klientelą stają się wówczas ci, którym „politycy” załatwiają pracę o raz ich rodziny. Jako żywo przypomina to sytuację u schyłku I Rzeczpospolitej. Ówczesni  „politycy – magnaci” zależni od dworów sasiednich posiadali klientelę w postaci szlachty nieposesyjnej,która za parę groszy sejm zerwała, […]